Projekt

Zpracování požadavků zadavatele v souladu s platnou legislativou

Obsahem projektu je konstrukční řešení domu, prostorové uspořádání a materiálová specifikace stavby. Součástí jsou také dílčí řešení zpracovaná projektovými specialisty pro vytápění, elektroinstalace, plynofikace apod. Všechna řešení musí být v souladu s územním plánem. s obecně technickými požadavky na výstavbu a souvisejícími právními předpisy.

Díky projektové dokumentaci se dá zjistit, kolik bude nový dům nebo budova stát, stavební úřad díky ní může stavbu domu povolit a stavební firma bude vědět, jak má dům postavit.

3D rodinný dům

Proč spolupracovat s námi

Zkušenosti

Od roku 1992 vyprojektovala firma stovky projektů novostaveb a rekonstrukcí.

Kvalita

Prvotním předpokladem kvality je aktualizace technických podkladů a předpisů.

Vybavení

Pro svou práci firma využívá moderní výpočetní techniku CAD a další speciální programy.

Kontrola

Firma disponuje pracovníky s autorizací ČKAIT, kteří provádějí výstupní kontrolu projektů.

Něco o nás

Firma byla založena v roce 1991. Za dobu své existence vyprojektovala stovky staveb, od drobných a jednoduchých až po rozsáhlé a náročné novostavby i rekonstrukce. Svou kvalitu prokázala i vítězstvím v několika obchodních soutěžích. Například při rekonstrukci objektů Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně nebo novostavbě hospodářského pavilonu pro MV ČR a další. Kvalita projektů je zajištěna pracovníky s autorizací České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Pro svou práci firma využívá moderní programové vybavení CAD aj. Od roku 1994 firma funguje rovněž jako realitní kancelář.

Kontakt

Projekty staveb

Uniprojekt spol. s r.o.

adresa

Wagnerova 1543, 666 01 Tišnov

E-mail

mail@uniprojekt.cz

Telefon

+420 603 422 367

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě