Vaše sny rádi
změníme v realitu

Projekty novostaveb a rekonstrukcí, komplexní služby při realizaci

Naše služby

při projektování staveb a zajištění jejich realizace

Projektování pozemních staveb

Stupně projektové dokumentace:

  • Studie stavby (architektonická studie)
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí / řízení (DUR)
  • Dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby (DSP/DOS)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Dokumentace skutečného provedení
  • Dokumentace bouracích prací
  • Dokumentace pasportu stavby

Projektování přípojek inženýrských sítí

Autorský dozor

Pro námi projektované stavby provádíme rozpočet s výkazem výměr

Zpracování dokumentace pro vynětí pozemku z půdního fondu

Inženýrská činnost

Zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů včetně vyřízení stavebního povolení

Zajištění projektů jednotlivých profesí

Statika, silnoproud a slaboproud, zdravotně technické instalace, vytápění, vzduchotechnika atd.

Zajištění vypracování požárně bezpečnostního řešení staveb

Zajištění vypracování Průkazu energetické náročnosti budov

Zajištění vypracování hlukové studie

Měření hluku, vibrací a emisí v chráněném venkovním prostoru staveb, v objektech občanské vybavenosti atd.

Zajištění technických průzkumů

Například radonový průzkum pozemku, hydrogeologický či inženýrskogeologický průzkum

Reprografické a kopírovací práce v rámci
projekční činnosti

Proč spolupracovat s námi

Zkušenosti

Od roku 1992 vyprojektovala firma stovky projektů novostaveb a rekonstrukcí.

Kvalita

Prvotním předpokladem kvality je aktualizace technických podkladů a předpisů.

Vybavení

Pro svou práci firma využívá moderní výpočetní techniku CAD a další speciální programy.

Kontrola

Firma disponuje pracovníky s autorizací ČKAIT, kteří provádějí výstupní kontrolu projektů.

Kontakty

Uniprojekt spol. s r.o.

Adresa

Dvořáčkova 66, 666 01 Tišnov

E-mail

mail@uniprojekt.cz

Telefon

+420 549 410 367

44041781

DIČ

CZ44041781

Ing. Zdeněk Žák

majitel a jednatel firmy
mobil: +420 736 540 985
email: zdenek.zak@uniprojekt.cz

Ing. Veronika Dvořáková

projektant
mobil: +420 773 721 134
email: veronika.dvorakova@uniprojekt.cz

Radek Šudák

projektant
mobil: +420 603 422 367
email: radek.sudak@uniprojekt.cz

Lenka Svobodová

administrativa
email: lenka.svobodova@uniprojekt.cz

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě