Autorský dozor

Autorský dozor stavby

Poskytuje klientovi součinnost a spolupráci při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních.

Autorský dozor je autor projektu, který sleduje materiály, dohlíží na dodržení projektu a kontroluje jeho podmínky. Je zodpovědný za stabilitu, požární bezpečnost stavby, atd. proto každá změna musí být odsouhlasena i autorským dozorem.

Pokud svůj stavební záměr realizuje obec z veřejných prostředků a prostřednictvím stavební firmy v roli zhotovitele stavby, je povinna zajistit technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

Nabízíme také klasický stavební dozor.

3D rodinný dům

Proč spolupracovat s námi

Zkušenosti

Od roku 1992 vyprojektovala firma stovky projektů novostaveb a rekonstrukcí.

Kvalita

Prvotním předpokladem kvality je aktualizace technických podkladů a předpisů.

Vybavení

Pro svou práci firma využívá moderní výpočetní techniku CAD a další speciální programy.

Kontrola

Firma disponuje pracovníky s autorizací ČKAIT, kteří provádějí výstupní kontrolu projektů.

Něco o nás

Firma byla založena v roce 1991. Za dobu své existence vyprojektovala stovky staveb, od drobných a jednoduchých až po rozsáhlé a náročné novostavby i rekonstrukce. Svou kvalitu prokázala i vítězstvím v několika obchodních soutěžích. Například při rekonstrukci objektů Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně nebo novostavbě hospodářského pavilonu pro MV ČR a další. Kvalita projektů je zajištěna pracovníky s autorizací České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Pro svou práci firma využívá moderní programové vybavení CAD aj. Od roku 1994 firma funguje rovněž jako realitní kancelář.

Kontakt

Projekty staveb

Uniprojekt spol. s r.o.

adresa

Wagnerova 1543, 666 01 Tišnov

E-mail

mail@uniprojekt.cz

Telefon

+420 603 422 367

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě