Uniprojekt spol. s r.o.
Wagnerova 1543
666 01 Tišnov

tel/fax 549 410 367

mail@uniprojekt.cz

Rodinné domy bungalov
Azor Cora 1 Cora 2 Daisy 1 Daisy 2 Frenny 2 Max Peggy 1 Peggy 2 Polly Punťa Rex Rex 1 Špagetka Voříšek

Popis systému rodinných domů typu Bungalov

Rodinné domy Bungalov jsou postaveny na základových pasech s podkladní betonovou deskou, hydroizolací a tepelnou izolací. Obvodové zdivo je postaveno z materiálu IZOBLOK tloušťky 350 mm. Podrobnější údaje jsou na stránkách dodavatele IZOBLOK. Jedná se o dřevocementovou tvárnici s dutinou vyplněnou 140mm polystyrénem, zbytek dutiny se při stavbě prolévá betonem.

Příčkové zdivo je z YTONGu. Krov je tvořen styčníkovým vazníkem s nízkým spádem. Stropy jsou sádrokartonové zavěšené na vaznících. Na sádrokartonu je volně rozvinutá tepelná izolace. Stropy nejsou pochůzné!

Střecha je tvořena krytinou vhodnou pro malé spády (kanadský šindel, plechové profilované šablony ap.).

Vytápění je v základní verzi řešeno elektrickými přímotopnými konvektory, doporučujeme komfortnější verzi s podlahovým elektrickým vytápěním. Ohřev TUV je řešen akumulačním elektrickým ohřívačem a nízkoobjemovým elektrickým ohřívačem u dřezu.

Dveře jsou v základním levném provedení, okna plastová, splňující tepelně technické požadavky. Podlaha je v základním provedení na chodbě, WC a v koupelně z dlažby, v obytných místnostech PVC, v technické místnosti betonová.

Elektroinstalace obsahuje úplné elektrické vybavení spínači, zásuvkami a vývody pro svítidla. Svítidla nejsou součástí stavby, typy a provedení si zvolí investor při respektování vhodnosti do jednotlivých prostor. Slaboproud v základním provedení řeší trubkovod pro anténní rozvody, rozvod zvonku od vstupních dveří a trubkovod pro malou počítačovou síť. Součástí dodávky je instalace hromosvodu.

V základním provedení se vzhledem k nízkým tepelným ztrátám nepočítá s přípojkou plynu. V případě požadavku investora je možno plynoinstalaci zapracovat do projektu včetně změny vytápění za příplatek.

Součástí typové stavby nejsou přípojky a projekt osazení domu na parcelu, jelikož toto závisí na konkrétních podmínkách lokality. Rovněž svažitost a horší zakládací podmínky budou mít vliv na celkovou cenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2005-2012; Uniprojekt spol. s r. o., aktualizace - 12/2012