Uniprojekt spol. s r.o.
Wagnerova 1543
666 01 Tišnov

tel/fax 549 410 367

mail@uniprojekt.cz

Typové rodinné domy

obsah projektové dokumentace

Realizační projekty typových rodinných domů obsahují následující profese:

Typová dokumentace neobsahuje:

Neobsažené náležitosti jsou závislé na místních poměrech a je třeba jejich doplnění místní projekční organizací nebo po dohodě s naší firmou v závislosti na vzdálenosti místa zakázky.

Projekty je možno zrcadlově obrátit.

Změny, jejichž rozsah není velký (posun, resp. změna umístění nenosných příček, vnitřních dveří apod., které nemají vliv na statiku nebo vnější vzhled, je možno upravit v rámci dodávky projektu zdarma.

Změny mající vliv na statiku, popř. na vzhled domu a jejichž provedení má vliv na více výkresů dokumentace, budou provedeny za předem dohodnutou úhradu.

 

 

© 2005-2012; Uniprojekt spol. s r. o., aktualizace - 12/2012