Uniprojekt spol. s r.o.
Wagnerova 1543
666 01 Tišnov

tel/fax 549 410 367

mail@uniprojekt.cz

Chci bydlet

Začínáme stavět ...

Tato kapitola je určena především laikům, kteří využijí služeb některé zavedené stavební firmy. Lidem, kteří zvládnou stavbu svépomocí, netřeba na těchto stránkách radit, obvykle již mají určité zkušenosti a znalosti.

Vybrali jsme si nejvhodnější firmu podle několika důležitých kritérií. Hlavní je, co za své peníze dostaneme. Pozornost při výběru věnujte nejen ceně, ale především pověsti firmy v okolí, její stabilitě na trhu, případně navštivte některou její hotovou či rozestavěnou stavbu. Tak nejlépe posoudíte její kvality.

Převzetí staveniště stavební firmou se provádí prohlídkou místa stavby, zjištěním stavebních přípojek vody, elektřiny, možností stavby provizorního sociálního zařízení a stavebních buněk, možnost skladování materiálu a jeho zabezpečení a v neposlední řadě i dopravní situace v místě stavby, oplocení staveniště, přítomnost cizích vedení, vliv hluku při stavební činnosti na okolí (např. školu, nemocnici ...). O převzetí staveniště je třeba provést zápis.

Harmonogram výstavby je dokumentem, který stanoví jednotlivé fáze výstavby včetně termínů kontrolních dnů a důležitých etap výstavby. Řeší i návaznosti a koordinace jednotlivých profesí. Etapy výstavby jsou důležité pro rozvržení úhrad za provedené práce.

Varujte se firem, které požadují platby předem. Je možno připustit menší zálohu jako jistinu pro rozběhnutí stavby, ale platby v termínech stanovených v harmonogramu výstavby provádějte výhradně po převzetí etapy a její důkladné kontrole. Jakékoliv změny či pochybnosti svěřte nezávislému odborníkovi, který vaši stavbu prohlédne. Zásadně přebírejte a kontrolujte všechno, co posléze bude zabetonováno, zazděno, zavezeno a podobně, neboť toto už v životě neuvidíte a vada takovýchto částí stavby se může projevit až za několik let, dávno po záruce.

Záměna konstrukčních materiálů je možná u nosných, izolačních, tepelných a dalších materiálů, majících bezprostřední vliv na kvalitu stavby, pouze za souhlasu projektanta. Pozor na záměnu otopných těles, soustava je vždy navrhována vyvážená a tyto záměny mohou mít velký vliv na její funkci. Obkladačky v koupelně si vyberte sami, stejně tak i barvu a typ umyvadla, klozetu, odstín barvy dveří. V těchto detailech vám velmi dobře a ne draho poradí bytový architekt. Pozornost věnujte kvalitě použitých nátěrů, zpracování povrchů stěn, hlavně jejich rovinatosti.

Solidní stavební firma udržuje na staveništi pořádek, uskladněný materiál chrání před nepříznivými vlivy a dodržuje pracovní dobu a bezpečnost při práci. Pracovníci neběhají ze stavby na stavbu, nevracejí se každou chvíli do firmy kvůli zapomenutému kladivu, hřebíkům, svačí za své, pivo si dopřejí až po práci.

Převzetí stavby je úkon, kdy je dílo zdárně ukončeno, všechno funguje jak má, všude je aspoň základní pořádek, stavba je připravena ke kolaudaci. Přizvěte k převzetí stavby projektanta, případně i další odborníky. Společně ještě můžete odhalit některé vady a nedodělky.

Kolaudace je úřední úkon, kterým se vaše stavba stane způsobilou k užívání a tím se z ní stává dům. Pokud jste stavbu prováděli podle schválené dokumentace, neměly by nastat žádné potíže. Byly-li učiněny některé změny, je třeba upravit projektovou dokumentaci ještě před kolaudací a stavebnímu úřadu spolu se žádostí o kolaudaci tyto změny předložit. Podotýkám, že to nemohou být změny zásadní, ty je nutno předložit stavebnímu úřadu bezprostředně po jejich zjištění a před provedením požádat o změnu. Co je podstatná a co nepodstatná změna, to vám samozřejmě řekne - kdo jiný, než stavební úřad.

Nyní máte v ruce kolaudační rozhodnutí, vyřídíte pár nezbytných drobností, jako je zápis do katastru nemovitostí, uzavření pojistky na dům, vysejete v zahrádce pravý anglický trávník, zaplatíte dluhy, vypůjčíte si na nový nábytek, pořídíte si hlídacího psa, nové auto, nové dítě, ... (podle chuti a možností).

Opravujeme a rekonstruujeme starý dům

Nejdůležitější fází je rozhodnutí, jaký přínos oprava či rekonstrukce přinese. Kritériem je posouzení, zda vložené prostředky jsou schopny adekvátním způsobem zhodnotit nemovitost, aby odpovídala předpokládaným parametrům s porovnáním s cenou novostavby. Nejlepším řešením je požádat odbornou firmu, nejlépe zkušené projektanty, aby zpracovali pasport domu, kde se dozvíme, co vše je vadné, jaká opatření jsou nezbytná pro uvedení budovy do stavu přiměřeného současným požadavkům. Tím se vyhneme chybám v koordinaci oprav a rekonstrukcí. Současně se uděláme rámcový přehled o tom, co vše budeme muset realizovat a za jakých finančních prostředků.

Tak jako se budovy staví od základů, budeme obvykle (kromě havarijních stavů) postupovat od kvality základů, izolace proti vodě a radonu přes svislé konstrukce až po střechu. Nakonec dojde na vnitřní instalace, které musí následovat obvykle po všech stavebních úpravách.

Nejdůležitější je mít celkovou koncepci a na jejím konci vizi o tom, jak bude dům po rekonstrukci vypadat a k čemu bude sloužit.

Při výběru dodavatele postupujeme stejně jako u novostaveb s důrazem na zkušenost firmy s rekonstrukcemi. Tentokrát je velmi obtížné určit konečnou cenu realizace díla, neboť při odkrývání konstrukcí můžeme zažít nečekaná překvapení. Počítejme v každém případě s rezervou 10 až 20%, abychom nebyli nuceni stavbu kvůli objeveným vadám a zvýšení investice zastavit z důvodu nedostatku finančních prostředků. Ani nejlepší firma si v takovém případě nemůže být jista celkovou cenou a měla by to zohlednit ve smlouvě.

Ekonomiku rekonstrukce poměrně jednoduše zjistíme porovnáním s cenou novostavby a předpokládanou tržní cenou našeho objektu po rekonstrukci. Vyjde-li nám rekonstruovaný objekt dražší, je lepší jej prodat za zůstatkovou cenu a raději stavět nový. Ale to už si musíte zhodnotit sami.

© 2005-2012; Uniprojekt spol. s r. o., aktualizace - 12/2012